Analytische therapie

Analytische Therapie

In de huidige tijd wordt veel van ons als mens gevraagd op het gebied van relatie, gezin en werk. Er zijn tijden waarin de druk door alle eisen en verwachtingen te hoog wordt. De spanning tussen wat je eigenlijk voelt en wat je wilt, kan dan als last ervaren worden. Blijf je met deze spanning doorgaan dan gaat dat zelden vanzelf weg. Dit met vele mogelijke psychische klachten en symptomen als gevolg. De las kan dan ondraaglijk worden en je komt er zelf niet meer uit.

Individuele begeleiding in de vorm van Analytische Therapie kan in een dergelijke situatie uitkomst bieden. Binnen het spectrum van in Nederland aangeboden therapieën is deze therapie te plaatsen in het veld van de psychodynamische therapieën. Het is een therapie gericht op de "gehele persoon". Er wordt verder gekeken dan naar het gebied van het symptoom of de klacht. Wanneer de situatie er om vraagt wordt er ook gewerkt met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, ontwikkelings-en psychosociale therapie.

In deze therapie sta jij als volledig mens centraal. Met alles wat je bij je draagt. Als uniek individu, wat letterlijk “ondeelbaar” betekent. Jouw persoonlijke levensverhaal is de basis van waaruit de therapie ontstaat. Van hieruit creëer je ruimte om te worden wie je werkelijk bent in tegenstelling tot wie je zou moeten zijn. Dat wat je werkelijk voelt en wat je wilt komen met elkaar in overeenstemming. Dat brengt rust en evenwicht. Je bent dan meer in balans met jezelf en met de ander.

De achtergrond

De Analytische Therapie vindt zijn oorsprong in het werk van C.G. Jung en S. Freud. Het onbewuste deel van de psyche staat bij hen centraal. Dit gedachtegoed is inmiddels uitgegroeid tot een basis van waaruit wereldwijd therapie bedreven wordt. Het is sterk doorontwikkeld en meegegaan met de vragen van onze tijd.

De psychologie in dit gedachtegoed is bekend als “dieptepsychologie” en is een aanvulling op de bewustzijnspsychologie. Eén van de uitgangspunten is dat we veel van onze belevingen niet, of niet meer, in ons bewustzijn hebben. Desondanks werken ze als onbewust psychisch mechanisme aansturend in ons functioneren van alledag.

Deze mechanismen worden ook wel archetypen of complexen genoemd, en hebben ons als mens in hun greep zonder dat we dat in de gaten hebben. Zo kennen we “de helper”, “de strijder”, “de wijze”, enzovoort. De analytische therapie helpt om deze onbewuste mechanismen bewust te krijgen, zodat we die niet meer als last, en automatisch, uitleven. De beleving van deze mechanismen wordt veelal letterlijk weggestopt. Zeker wanneer deze samenhangen met pijnlijke herinneringen en/of trauma’s. Het verstand geven we dan de overhand. Daardoor ontstaat een voelbare innerlijke spanning of onrust. Deze dient zich aan door automatisch gedrag, verdediging of overlevingsgedrag. En daar loop je steeds tegenaan. Het voelt alsof je niet anders kan.

In de therapie ga je samen met de therapeut de zoektocht aan om de beleving en het verstand in balans te brengen. Dat doen we onder andere door de onbewust aansturende mechanismen in het bewustzijn te brengen. Kernwoorden die het gevoel weergeven na therapie zijn “ruimte “en “opluchting”, het gevoel weer in “beweging” te zijn en energie te voelen “stromen”

 

 

 

  • Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf. C.G. Jung

  • Hoeveel goeds en groots blijft er niet achterwege uit angst voor de verantwoordelijkheid. Salomon Baer-Oberdorf

  • Kennis is nog geen wijsheid. A. Schopenhauer

  • Zoals een zeeman zijn angst opheft door de storm te accepteren, lost de wijze zijn angst op door alle dingen te accepteren. Tao Meng