Verberne coaching / Samenwerking

Samenwerking naar situatie

De laatste jaren is in Nederland een breed panorama ontstaan van perspectieven en werkwijzen in de psychische gezondheidszorg. Het is mijn overtuiging en ervaring dat verbetering van de mogelijkheden voor mensen met een hulpvraag ontstaat door elkaar aan te vullen en samen te werken. Hierdoor is vruchtbaar contact ontstaan met huisartsen, praktijk-ondersteuners, psychologen en therapeuten die werken vanuit een aanvullende visie en overtuiging. Voor de afstemming en begeleiding van burn-out hersteltrajecten, nazorg programma’s en re-integratie is vruchtbaar contact ontstaan met HR personen, bedrijfsartsen, arbodiensten, het UWV, casemanagers en verzuimcoaches.

Structurele samenwerking

Opleidingen

Beroepsvereniging

 

 

 

  • De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander. En zo heeft iedereen ook zijn eigen maat van een bevredigend leven. C.G. Jung

  • Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven. J.W. von Goethe

  • Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou. Paolo Coelho

  • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. Confucius