Verberne coaching / Visie

Visie

Leven in onze huidige tijd vraagt veel van je als mens. Het leven is complex. We richten onszelf, veelal te eenzijdig, op onze positionering in de buiten - wereld. Daarbij doet het gegeven zich voor dat de ontwikkeling van onze persoonlijkheid in de huidige levensfase zich ver in de achtergrond bevindt. Dit leidt met de regelmaat van een golfbeweging, duidelijk waarneembaar en voelbaar, tot een persoonlijke crisis situatie.

Het groeiproces van onze persoonlijkheid passend bij de actuele levensfase wordt “Individuatieproces” genoemd.

In dit licht vormt een crisis, met diverse uitingsvormen als burn-out, depressie, scheiding, ziekte, angst enzovoort, een uitdaging en een kans voor de individuele mens om te groeien en te komen tot een sterkere volwassen persoonlijkheid met een groeiend zelfbesef en zelfvertrouwen.

De begeleiding bij Verberne Coaching ondersteunt primair het individuatie proces van de individuele mens, en daarmee onlosmakelijk verbonden (secundair) het groeiproces van de sociale omgeving, de organisatie, en in groter verband het collectief.

 

 

 

  • Elke vorm van verslaving blijkt destructief, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is. C.G. Jung

  • Vooral angst heeft goden in de wereld gebracht. Publius Papinius Statius
    Romeins dichter 45-96 na Chr.

  • Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt. C.G. Jung

  • De mens is een sociaal dier doordat hij niet in staat is om de eenzaamheid, en daarin zichzelf te verdragen. Schopenhauer