Burn-out coaching / Werkgever

Werkgever

Het is een duidelijk waarneembare trend dat steeds meer werkgevers en organisaties ruime aandacht besteden aan de psychische gezondheid van hun medewerkers. Oog hebben voor het welbevinden van het personeel verlaagd de verzuimcijfers aanzienlijk. Voordelen daarvan werken door op vele aspecten van de organisatie, zoals verminderd omzetverlies en dalend ziekteverzuim en stijgende omzet. Maar liefs 14% van de Nederlanders heeft te maken met verschijnselen van burn-out. En de groep is de laatste jaren gegroeid. Regelmatige berichtgeving in de media getuigd hiervan. De kans is groot dat u en uw organisatie al bekend zijn met werknemers die burn-out zijn of zijn geweest.

Voor uw organisatie komt een burn-out van een werknemer altijd ongelegen. En meestal is het dan al te laat. In die zin dat de werknemer al vol in de burn-out zit. Om een veelheid aan redenen durven veel werknemers zich niet uit te spreken over wat ze van binnen doormaken. Een sterk getraind masker valt pas af wanneer het te laat is.

Vaak na jaren. De gezonde en gedreven werknemer die u ooit hebt aangenomen is dan al uit beeld verdwenen. De dreiging van langdurig verzuim met gepaard gaande hoge kosten dient zich aan. Dit kan leiden tot frustratie van uw kant en, hoewel begrijpelijk, werkt dat averechts op het herstelproces van uw werknemer. Dat het fenomeen burn-out een teken aan de wand kan zijn voor een kruispunt situatie voor uw organisatie bespreken we in het ondersteuningsfile “kruispunt”, vraag het aan via het contact formulier.

Vindt u het als werkgever belangrijk, en hebt u als doel voor ogen, dat uw werknemer weer gezond op het werk komt en blijft? En is het voor u in het kader van goed werkgeverschap belangrijk dit zo duurzaam mogelijk te doen met een duidelijke rol voor u en met respect voor uw werknemer en uw organisatie? Neem dan gerust contact op voor een goede begeleiding in dit proces. U kunt doen waar u goed in bent, ondernemen, en wij werken aan het herstel van de burn-out in kwestie. Ieder zijn vak.

 

 

 

  • Elke vorm van verslaving blijkt destructief, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is. C.G. Jung

  • Vooral angst heeft goden in de wereld gebracht. Publius Papinius Statius
    Romeins dichter 45-96 na Chr.

  • Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt. C.G. Jung

  • De mens is een sociaal dier doordat hij niet in staat is om de eenzaamheid, en daarin zichzelf te verdragen. Schopenhauer