Analytische therapie Werkwijze

Wat is de werkwijze

Samen met de therapeut ga je intensief in gesprek. Dus gesprekstherapie is steeds de basis.

We benutten de tijd van de sessie optimaal, en daarmee is in therapie zijn hard werken. Belangrijk is dat je als mens met wat je meebrengt werkelijk gehoord wordt. De therapeut is dan ook met volledige aandacht bij jou.

De methoden die verder gebruikt worden om jezelf bewust te worden van je belevingswereld zijn: Gesprekstherapie, actieve imaginatie, droomanalyse, tekeninganalyse, en regressie therapie, en wanneer nodig ook cognitieve en gedragstherapie. Zo komt via analyse de beleving uit het onbewuste in het bewuste hier en nu.

De taal van het onbewuste is beeldtaal. Het werken met beelden is een belangrijk gegeven binnen de therapie. Wat verder aan methodiek nodig is, is per individu en per fase van de therapie steeds maatwerk. Dieperliggende thema’s en oorzaken van bewuste klachten, conflicten en vragen komen aldus gaandeweg in het bewustzijn. Aansluitend wordt gewerkt aan het integreren van de voorheen onbewuste beleving en de inzichten daarover in het bewuste dagelijks leven.

 

 

 

  • De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn. F. Nietzsche

  • Kenmerkend voor wijsheid is dat zij geen wanhopige dingen doet. Henry David Thoreau
    Amerikaans schrijver 1817-1862

  • Een man die nooit door de hel van zijn hartstochten is gegaan, heeft ze ook nooit overwonnen. C.G. Jung

  • Moed: de kunst om angst te hebben zonder dat het opvalt. Pierre Véron